Zagospodarowanie Wałów Rudawy – konsultacje

Kraków, 5 października 2021r.

Szanowny Pan
Piotr Kempf,
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Dotyczy: Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Rudawy – konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów przekazuje nastepujące ogólne uwagi dotyczące zagospodarowania terenów wzdłuż Rudawy, a w szczególności budowy drogi dla rowerów na tym terenie:

  • Droga dla rowerów prowadząca jednym, lewym (północnym) wałem rzeki Rudawy jest wpisana w dokumenty planistyczne miasta (MPZP, Studium tras rowerowych), jako jedna z głównych tras rowerowych. Wykonanie tej drogi jest niezbędne, o ile Kraków zamierza działać zgodnie z uchwalonymi planami miejscowymi i polityką transportową.

  • Główna trasa rowerowa musi spełniać odpowiednie parametry (zapisane w Standardach Infrastruktury Rowerowej). Należy zaprojektować i wykonać wydzieloną drogę dla rowerów, bez przeplatania ruchu, jednym wałem (zgodnie z MPZP). Nawierzchnia powinna zapewniać minimalne opory toczenia oraz dostępność przez cały rok, podczas każdej pogody, rowerem każdego typu, bez zakładania odzieży ochronnej. Wodoprzepuszczalność drogi położonej na wale przeciwpowodziowym (z założenia nieprzepuszczalnym) jest kompletnie nieistotna (jest to jedynie formalny wymóg błędnie sporządzonego planu).

  • Ewentualne alternatywne przebiegi (np. okolicznymi uliczkami) nie będą spełniać standardów trasy głównej, nie będą zgodne z MPZP oraz spowodują konflikty (m.in. duży weekendowy ruch rowerów sparaliżuje dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż Rudawy).

  • Równolegle z budową drogi dla rowerów należy przystosować pozostałą część terenu (drugi wał, międzywale) do innych celów, m.in. spacerów, biegania, wyprowadzania psów, rekreacji i wypoczynku, zachowując walory przyrodnicze i krajobrazowe. Rozdzielenie ruchu rowerów trasą główną od innego ruchu jest konieczne dla uniknięcia konfliktów.

  • Projekt (koncepcja jak i projekt budowlany) powinien być zgodny z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr. 3113 (Standardy Infrastruktury Rowerowej) oraz poddany tzw. Audytowi rowerowemu. M.in. wtedy powinna zostać wyjaśniona kwestia oświetlenia (jeśli nie ma możliwość poprawnego oświetlenia, to należy z niego zrezygnować).

Z wyrazami szacunku,

za Zarząd KMR
Marcin Dumnicki, prezes