Currently browsing author

Zarząd KMR

II tura wyborów na prezydenta Krakowa

W niedzielę 30.11.2014 odbędzie się II tura wyborów prezydenta Krakowa. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalnymi programami wyborczymi obu kandydatów w kwestiach rowerowych – zamieszczamy je poniżej – i głosowania zgodnie z własnymi przekonaniami. Cieszymy się, że sprawy rowerowe są obecne zarówno w programach, jak i publicznych deklaracjach obu kandydatów. Przypominamy jednocześnie, …

obraz zachęcający do głosowania

Ankieta rowerowa – podsumowanie

Wybory samorządowe dotyczą spraw najbliższych każdemu z nas, mimo że nie budzą takiej ekscytacji jak wybory prezydenta RP czy parlamentarne, to tak naprawdę na szczeblu lokalnym podejmowanych jest większość decyzji, które rozstrzygną o poziomie naszego życia. Doskonale widać to na przykładzie rowerów – tytułem przykładu: pomimo obowiązywania tych samych przepisów, …

Ankieta rowerowa: Marek Lasota

Marek Lasota KW Prawo i Sprawiedliwość 1. Proszę wymienić trzy największe problemy rowerzystów w Krakowie? W jaki sposób zamierza Pan je rozwiązać? 1. Istniejące ścieżki nie tworzą logistycznej całości, ścieżki zaczynają się i kończą w przypadkowych miejscach, co rodzi ryzyko kolizji z ruchem samochodowym. 2. Brak przejazdów rowerowych przy przejściach …

Ankieta rowerowa: Konrad Berkowicz

Konrad Berkowicz KWW Nowa Prawica – Kraków 1. Proszę wymienić trzy największe problemy rowerzystów w Krakowie? W jaki sposób zamierza Pan je rozwiązać? 1) Jednym z problemów rowerzystów jest wciąż wpierana przez urzędników i polityków polaryzacja obywateli. Wszędzie stawia się rowerzystów w opozycji do innych użytkowników ruchu. Wmawia się ludziom, …

Ankieta rowerowa: Marta Patena

Marta Patena KW Platforma Obywatelska 1. Proszę wymienić trzy największe problemy rowerzystów w Krakowie? W jaki sposób zamierza Pani je rozwiązać? 1) Brak połączenia każdej dzielnicy miasta z centrum bezpiecznymi, tj. takimi, z których mogą korzystać matki z małymi dziećmi i seniorzy, ścieżkami rowerowymi. Rozwiązanie: wybudować, bo mieszkańcy wyrazili swą wolę …

Ankieta rowerowa: Sławomir Ptaszkiewicz

Sławomir Ptaszkiewicz KWW Sławomira Ptaszkiewicza Kraków na 100% 1. Proszę wymienić trzy największe problemy rowerzystów w Krakowie? W jaki sposób zamierza Pan je rozwiązać? 1) Brak spójności systemu tras rowerowych – należy zwiększyć środki na budowę infrastruktury i realizację Studium Tras Rowerowych. Ten podstawowy szkielet najważniejszych tras łączących dzielnice powinien …

Ankieta rowerowa: Tomasz Leśniak

Tomasz Leśniak KWW Kraków Przeciw Igrzyskom 1. Proszę wymienić trzy największe problemy rowerzystów w Krakowie? W jaki sposób zamierza Pan je rozwiązać? Problemy: • brak spójnej sieci infrastruktury rowerowej, w tym jej całkowity brak wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych – Aleje Trzech Wieszczów, ul. Dietla, ul. Pilotów, al. 29 Listopada • …

Ankieta rowerowa: Łukasz Gibała

Łukasz Gibała KWW Łukasza Gibały „Kraków miastem dla ludzi” 1. Proszę wymienić trzy największe problemy rowerzystów w Krakowie? W jaki sposób zamierza Pan je rozwiązać? Głównym problemem jest niewielka ilość ścieżek rowerowych. Szczególnie jest to widoczne w południowych dzielnicach Krakowa, które wciąż nie mają połączenia rowerowego z centrum miasta. Jednocześnie …

Ankieta rowerowa: Jacek Majchrowski

Jacek Majchrowski KWW Jacka Majchrowskiego 1. Proszę wymienić trzy największe problemy rowerzystów w Krakowie? W jaki sposób zamierza Pan je rozwiązać? • Brak ciągłości sieci dróg rowerowych – poprzez budowę brakujących fragmentów, wyborem kolejności w jakiej odcinki będą dobudowywane zajmuje się Oficer Rowerowy, który wsłuchuje się w głos użytkowników. • …